Regnvand er en gratis ressource, klart og indelysende.  
Vi leverer Danmarks bedste regnvandsanlæg. Kun det bedste er godt nok

Udnyttelse af regnvand er en guldgrube

Din bedste investering ligger i regnvand 

Miljømæssigt bør du gøre det, forretningsmæssigt er det også det bedste du kan gøre lige nu, bedre end nye vinduer, ekstra isolering, nyt jordvarmeanlæg eller andet, som er helt op til 20 år om at tjene sig hjem. Et Regnvandsanlæg kan gøre det på 8 år, eller mindre alene på vandforbruget. Besparelserne på vand forøger også husets værdi.  

Tilskud til regnvandsanlæg og nedsivning -spreder sig

Københavns Energi har længe arbejdet for at nedbringe vandforbruget i Københavns Kommune, bl.a. ved at yde tilskud til etablering af regnvandsanlæg og nedsivning i boliger i boligforeninger og hos virksomheder i Københavns Kommune. Tilskudet er i form af en tilbagebetaling af tilslutningsafgift ca. 22.500 kroner. Mange af landets øvrige kommuner følger nu med.
 
"De kraftige skybrud og den øgede fokus på regnvand som ressource har øget interessen for denne type anlæg betydeligt. 
Det har betydet langt flere ansøgninger om tilskud fra vores tilskudspulje end normalt".. ...Mere... 
 
 

Godkendt til de højeste kvalitetskrav

Det regnvandsanlæg vi anbefaler, plejer tit at være fint til de fleste, fordi det har markedets bedste forrentning og giver den bedste kvalitet vand. Det er også det mest økonomiske, både i drift og samlet installeret omkostning. Der ud over er det også markedets mest vedligeholdelsesvenlige og tidsvarende Teknologi. 
 
Vi har fulgt med i udviklingen på verdensmarkedet, og fundet de allerbedste produkter særligt til danske forhold. Kun ekstraudstyr og krav til mange brugere på een gang, kan gøre anlægget dyrere, men særlige forhold gør det måske en fordel at tilpasse det til dit behov

VA godkendelse for regnvandsanlæg

VA-godkendelser i danmark er ikke længere nødvendige for regnvandsanlæg fordi kvaliteten kom for langt tilbage på grund af den langsomme godkendelsesprocess. Verdensmarkedets højteknologi, gik forbi danske kunder.
 
 
 

Filterteknologi -Hjertet i vandkvalitet

Filteret, - Afgørende for kvaliteten af vandet. PURAIN 100 er toppen af de bedste

Med fordelene fra både vertikale og vandrette filtre, er vores filter af afgørende betydning for den gode kvalitet af vandet. Se videoen her ved siden af. Vi er ved at lave
en dansk version, men tag også et kig på detaljerne.

PURAIN filteret er med et fint filtergitter i smart design for at fange vand og ikke skidt. 

PURAIN er praktisk talt selvrensende fordi småpartikler skyller rundt og "vasker og skurer" skidt af filteret

PURAIN har overfladeskimmer indbygget, med mulighed for rottespære og modstrømsklap, ved de store vandstigninger i kloaksystemet.

PURAIN gør installationen meget billigere fordi det ikke skal graves så dybt ned, pga sit lave højdetab.

.

højteknologi

Nyeste Teknoloogi
Regnvandsanlæg


3400 liter RS Rainmaster Anlæg. Genbrug regnvand for alle pengene.
Laveste energiforbrug, super filterteknologi, brilliant tanksystem
Kr. 18.600- Plus moms
.

.

Faskiner

Samme teknologi
Optimal værdi for pengene
  • Lastsikker
  • Reelle rensemuligheder
  • Modulopbygget
  • Nem at samle
  • Mest konkurrencedygtig
  • Mindst gravearbejde
Se en video og mere information her
.

.

Tema

Nedsivning og afvanding
 - også på lerjord og forhøjet grundvand
  • nedsivning er det nemmeste
  • tvangsvanding
  • fordampnings-anlæg
  • Energiafgrøder
Tvangsvanding
Se mere information her
.